Vaimse tervise õde

Vaimse tervise õde  on Sinu esmane kontakt vaimse tervise murede ja vajalike tõenduspõhiste sekkumiste väljaselgitamisel.
Vaimse tervise õe teenust osutab Tallinna Perearstikeskuses  kogemustega iseseisva õe teenust osutav kliiniline vaimse tervise spetsialist  Eda Müürsepp

Kes on vaimse tervise eriõde?

Vaimse tervise õde on erioskuste ja -teadmistega kliiniline spetsialist, kes osutab abi vaimse tervise väljakutsete puhul ning tegeleb vaimse tervise alase ennetustöö ja juhtumipõhiste sekkumistega, viib läbi teraapiaid ja nõustab.

Vaimse tervise õde teeb tihedat koostööd psühholoogide, psühhiaatrite, perearstide ja teiste spetsialistidega sh. sotsiaalvaldkonnaga:

sotsiaaltöötajad, sotsiaalpedagoogid koolis, LOV – id, Rajaleidja, SKA Lastemaja, Ohvriabi jt. spetsialistidega, kes juhtumipõhiselt meeskonnana otsivad sobivaid ja vajalikke sekkumisviise.

Siinjuures otsitakse alati individuaalselt patsiendikeskne parim võimalik lahendus ja valitakse sobivad sekkumised,  kas siis patsiendi raviprotsessi sisenemine ja patsiendi jälgimine raviprotsessis, terapeutilised distsipliinid või mõlemad koos.

Kellele on teenus suunatud?

Vastuvõtule on oodatud nii täiskasvanud kui lapsed (alla 14 aastased koos vanema või saatjaga)

Mida sisaldab vaimse tervise õe vastuvõtt/töö sisu ?

Hindan täiskasvanu/lapse vaimse tervise seisundit, analüüsin patsiendi terviseriske, sh. ka Töötukassa poolt suunatuid töövõime hindamiseks psühhiaatrilises kontekstis. Nõustan patsiente ja nende lähedasi psüühikahäire põhiselt (ärevushäired, meeleoluhäired, depressioon jne) vajadusel suunamine vajaliku spetsialisti juurde täiendavaks konsultatsiooniks või teraapiaks.

Patsientide, kes juba on raviprotsessis või sisenevad raviprotsessi toimub nõustamine ja jälgimine kogu raviprotsessi vältel

Raviminfo alane nõustamine, ravimite kõrvaltoimed ja koostoimed, ravi jätkamise vajalikkuse hindamine sh. Töötukassa jne.

Lähivõrgustiku nõustamine nii õige tervisekäitumise, kui vajalike sekkumiste osas psüühikahäire põhiselt erinevates keskkondades (kodu, kool)

Vaimse tervise õde Eda Müürsepp  võtab patsiente vastu

Esmaspäeval kella 9.00 – 14.00
Kolmapäeval kella 9.00 – 14.00

Vastuvõtule saab registreerida patsient perearsti või pereõe kaudu.
Saatekiri ei ole vajalik.

Tervisekassa kindlustatuse olemasolul on vastuvõtt patsientidele tasuta.
Teenust osutatakse eesti -ja vene keeles.
Vastuvõtt toimub Tallinna Perearstikeskuses
aadressil Nõmme, Jaama tn 11 II korrus kabinetis 212